donderdag 17 oktober 2013

Schoolstraat : verkiezingen leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad werd terug verkozen.

Zij zullen dit schooljaar de belangen behartigen van alle leerlingen. Iedere maand is er een vergadering met juf Julie en juf Joke  waar ze hun ideeën namens de leerlingen kunnen inbrengen. Elke vergadering staat ook een MOS agendapunt centraal.
De leerlingenraad is gekozen door de leerlingen L2 tot L6. De kandidaten hielden een echte verkiezingscampagne, om zoveel mogelijk stemmen binnen te slepen. De verkiezingen vonden plaats met officiële stembiljetten, in een echt stemlokaal.


Geen opmerkingen: