donderdag 27 september 2012

Afval : L2 : Afval sorteren

De kinderen verzamelden hun afval van een halve dag. Daarna kregen ze de opdracht om hun afval correct te sorteren. Wat hoort bij restafval, PMD en groenafval?
Het lukte hen om alles in de juiste afvalbak te gooien. Doe zo verder.

Alsook ondertekenden de leerlingen het Mos-contract Zo blijven we ons inzetten voor het milieu op onze school
Tenslotte vulden we het werkboekje in.

L2 : Ondertekenen contract : "orde in onze school"

In het teken van het thema 1 les : "Orde in onze school" ondertekenden de leerlingen een contract waarmee ze beloofden de orde in de ganse school te behouden.
De kinderen gaven concrete voorbeelden van hoe ze zorg kunnen dragen voor orde in hun spullen, in het lokaal en in de ganse school.