donderdag 27 september 2012

L2 : Ondertekenen contract : "orde in onze school"

In het teken van het thema 1 les : "Orde in onze school" ondertekenden de leerlingen een contract waarmee ze beloofden de orde in de ganse school te behouden.
De kinderen gaven concrete voorbeelden van hoe ze zorg kunnen dragen voor orde in hun spullen, in het lokaal en in de ganse school.

Geen opmerkingen: