vrijdag 21 maart 2014

L2 : Werelwaterdag.

Vandaag was het Wereldwaterdag. Alle kleuters stapten gisteren mee voor de wereldwijde actie 'Walk for Water’. Ze deden dit uit solidariteit en om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die in het Zuiden dagelijks gemiddeld 6 kilometer moeten stappen voor hun basisvoorzieningen…
Onze klas heeft niet gestapt omdat we gisteren reeds veel wandelden voor de zwerfvuilactie. Toch hebben we aandacht besteed aan de waterproblematiek in onze wereld. We deden een oproep om zoveel mogelijk blauw/wit gekleurd naar school te komen. Elk kind kreeg een gratis flesje water mee.
Tijdens de turnles voorzag juf Ruth waterspelletjes met regenwater. Zo ondervonden de kinderen dat het niet gemakkelijk is om water zonder morsen te dragen.
In de klas keken we naar het bouwen van een waterput in Bangladesh. En luisterden naar een waterverhaal.
Ook deden we een mee aan een waterzoektocht in onze school. Overal in het gebouw hingen weetjes. Aan de hand van een vragenblad moesten we op zoek naar de antwoorden.

Geen opmerkingen: