vrijdag 21 maart 2014

L1 : Water : Waterdag

Vandaag vestigen we de aandacht op WATER omwille van de Wereldwaterdag’.
Alle kleuters stapten gisteren mee voor de wereldwijde actie 'Walk for Water’. Ze deden dit uit solidariteit en om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die in het Zuiden dagelijks gemiddeld 6 kilometer moeten stappen voor hun basisvoorzieningen…

Onze klas heeft niet gestapt omdat we gisteren reeds veel wandelden voor de zwerfvuilactie.

Toch hebben we aandacht besteed aan de waterproblematiek in onze wereld.
We deden een oproep om zoveel mogelijk blauw/wit gekleurd naar school te komen. 

Tijdens de turnles voorzag juf Ruth waterspelletjes met regenwater. Zo ondervonden de kinderen dat het niet gemakkelijk is om water zonder morsen te dragen. 
Het begon al met het dragen van emmers water van in de tuin (regenton) tot de refter. Emmers vullen, geen probleem, maar dan die emmers dragen ... een heel karwei en het ging maar over enkele meters !

Omdat het zo regende, deden we de spelletjes in de refter. Dat het niet gemakkelijk was om water te dragen zonder morsen hebben we nadien gemerkt, juf Ruth en ik hadden heel wat dweilwerk. :-)In de namiddag deden we een kringgesprek rond water en ik vertelde enkele waterweetjes.
We bekeken een filmpje over waterputten in Guatemala. 
Iedereen kreeg een waterflesje met daarop de oproep "Gooi me niet weg, kraantjeswater is ook lekker zeg"


Geen opmerkingen: