vrijdag 7 februari 2014

L1 : Afval : zwerfvuil sorteren.

Ons zwerfafval van deze week werd op het eind van de dag in de juiste vuilnisbakken gegooid.
Een schil van een mandarijn hoort bij het groenafval, een kroonkurk bij pmd, een stuk papier in de papierbak. Het meest geraapte vuil belandde bij het restafval.
Een kleine stap naar een nog properdere school.

Geen opmerkingen: