dinsdag 24 september 2013

L2,Mundo thema 1 les 5 : Een nette school daar werken we aan mee.

In deze les gingen we op zoek in de school naar plaatsen waar er orde zou moeten zijn. We bekeken de gang,de eetzaal,de toiletten,de fietsenstalling, de eetzaal en de speelplaats en de plaatsen waar de vuilbakken staan. Aan elk kind werd gevraagd om een oordeel te vellen over deze plaatsen : groen = in orde, oranje=: kan beter, rood = slecht. Ons besluit was dat alle plaatsen een groene bol kregen, behalve de toiletten. Wat merkten we op : dat er niet altijd door gespoeld werd, het deksel van de wc naar beneden moet en er wordt teveel geknoeid met toiletpapier. Ook het kraantje van de wastafel moet goed dicht gedraaid zijn, denk aan ons watergebruik!!! De papiertjes die we gebruiken bij het afdrogen van onze handen horen in de vuilbak en niet er naast! We beloofden dat we onze school in orde willen houden en daarom ondertekenden alle kinderen het contract.
Ook hielden we een opruimactie op de speelplaats. Daar we nu koek,fruit en drank in de klas gebruiken vonden we weinig zwerfvuil. We leerden het sorteren in de juiste bakken.

Geen opmerkingen: